Zpravodajství

Zúčastněte se v roce 2019 našeho nového prorodinného projektu ATLETIKA PRO CELOU RODINU!

 Další aktuality    Iveta Rudová, red.    23. ledna 2019  

Kvalitnější trávení volného času nejen dětí, ale celých rodin. Větší povědomí širší veřejnosti o tom, co je pohybová gramotnost. Rozšíření naší atleťácké komunity. To všechno a mnohem více si vytkl za cíl nový projekt Českého atletického svazu: Atletika pro celou rodinu. Jeho součástí můžete být v roce 2019 i vy!

Pilotně byl nový projekt nastartován v minulém roce, kdy se ho zúčastnilo 15 vybraných oddílů z celé republiky. Za cíl si vytkl podporu pravidelného sportování a kvalitního trávení volného času rodičů s dětmi. Protože si uvědomujeme, že jsou to právě dospěláci, kteří svým příkladem vedou děti ke sportu a obecně zdravému životnímu stylu, soustředil se projekt na propojení práce trenérů v přípravkách s rodinami malých atletů.
 
Do projektu zapojujeme rodiče dětí navštěvující atletické přípravky v oddílech a klubech, tedy děti do věku 11 let a nabízíme jim ucelený balíček společných aktivit. Zapojené oddíly pro 'atleťácké rodiny' připraví například sportovní soutěžní odpoledne, rodiče dětí se základně seznámí s metodikou, aktivní rodiny se mohou zapojit i do dalších volnočasových aktivit. Myslíme si, že přidanou hodnotu projekt vytváří i tím, že zlepšuje a utužuje mezilidské vztahy a to nejen v rodině, která spolu tráví více času, ale i na úrovni místních 'atleťáckých komunit'.
 
Rádi bychom v tomto roce navázali na úspěšný pilot minulého roku a letos rozšířili projekt o dalších 15 subjektů, které by s námi na něm participovaly.
 
Co musíte udělat, abyste se mohli zapojit?
Přihlásit váš oddíl/klub a to pomocí formuláře, který najdete níže. Rádi bychom zapojili oddíly a kluby napříč celou republikou. Pokud budete vybráni, počítejte s povinnou účastí 1-2 zástupců z vašeho oddílu/klubu, nejlépe trenérů přípravek, na školení, které proběhne 23. března v Brně. Zapojené oddíly a kluby dále uspořádají během května jednu akci– sportovní odpoledne dle požadavků ČAS a vyberou rodiny pro zapojení do volnočasových aktivit.
 
Poznámka: Projekt je určen pouze pro oddíly/kluby/spolky - členy Českého atletického svazu!
 
Jakou od nás získáte podporu?
Vyškolení zástupců oddílu- školení je zdarma, placeno je i cestovné. Získáte metodiku k projektu. Podpoříme akce materiálním vybavením- pomůckami, dostanete příspěvek na organizaci, trička po organizátory s grafikou projektu, odměny pro děti a rodiče- diplomy, drobné dárky. Počítat můžete i s rodinnými balíčky na podporu pilotního projektu volnočasových aktivit rodin.
 
Časový harmonogram, závazné termíny:
24. ledna – 17. února    přihlašování do projektu
do 24. února                  výběr a zveřejnění vybraných oddílů/klubů
23. března                      školení zástupců z vybraných oddílů/klubů
květen – červen             realizace akcí APCR ve vybraných oddílech/klubech
duben – červenec          volnočasové aktivity vybraných rodin
srpen – září                    zhodnocení, pokračování, případně rozšíření projektu
 
Žádosti zasílejte pomocí formuláře, který najdete ZDE.
-------------------------------------------------------------------------------
 
Kontaktní údaje k projektu Atletika pro celou rodinu:
Karolína Farská, email: karolinap@atletika.cz – vedoucí projektu
Dita Franklová, email: DF.atletikaprodeti@centrum.cz, mobil: 606 934 955- koordinátorka projektu, (zodpoví případné dotazy)