Zpravodajství

Projekt Atletika pro radost I se vydařil

 Další aktuality    red.    25. června 2018  

Před dvěma lety se zapojily první školy a kluby do projektu Atletika pro radost I. Protože spolupráce byla nastavena na dvouleté období, je nyní ten pravý čas na hodnocení první vlny celého projektu.

„Činnost zahájily atletické školní přípravky na začátku školního roku, v září 2016. Projekt je totiž postaven na propojení konkrétního atletického oddílu a prvního stupně vybrané základní školy,“ vysvětluje koordinátorka projektů Iveta Rudová. Spolupráce byla nastavena na dva roky a je potěšující, že většina přípravek bude pokračovat i dále, a to bez přímé podpory Českého atletického svazu, pouze ve spojení s oddílem či spolupracujícím klubem.
 
Dvouletá podpora ČASu rozjezdu napomohla. Každá zapojená atletická školní přípravka obdržela sadu pomůcek, metodiku a trenéři finanční odměnu. Pro samotné učitele/trenéry, kteří děti v kroužcích vedou, bylo velmi přínosné školení v Nymburce, kterým prošli. 
 
„První část projektu byla velmi úspěšná. Trenéři zasílali průběžně informace o činnosti své AŠP, projekt splnil vše to, co si vytyčil. Došlo i k navýšení členské základny v oddílech a klubech a tedy i v ČASu,“ dodává Iveta Rudová.
 
Zapojení se do projektu hodnotí kladně i samy školy. „Dvouletá činnost přípravek měla mezi dětmi velký ohlas. Starší se zapojovali postupně do činnosti atletického oddílu- mladšího žactva a u zápisu do 1. tříd se naopak o činnost atletických přípravek zajímali rodiče nastupujících dětí. Díky činnosti AŠP na škole se zvýšil zájem o atletiku mezi dětmi a bylo dosaženo celé řady sportovních úspěchů,“ napsali nám například ze ZŠ Vyhlídka, která spolupracuje s SKM Valašské Meziříčí.
 
„I díky APR jsme získali nové hodiny ve školní tělocvičně a se zapůjčenými pomůckami z atletické sady byly a jsou tréninky pestré a pro děti aktraktivní. V prvním roce se děti seznamovaly s atletikou jako takovou a poznávaly taje a kouzla jednotlivých disciplín, v druhém roce už pilovaly více techniku běhu, skoku, hodu i vrhu,“ napsali nám do hodnocení ze ŠAKALu Kbely, který spolupracuje se ZŠ Albrechtická. „Bez přemýšlení do toho jdeme i v dalším školním roce,“ shrnula pak za všechny trenérka Süssnerová z AC Česká Lípa spolupracující se ZŠ Zákupy.
 
Učitelé dále zmiňovali, že díky atletickému kroužku vyjeli s dětmi na mnoho zajímavých závodů, zúčastnili se Štafetového poháru, rozjeli obdobný kroužek i pro druhý stupeň nebo se všichni setkali na společenských akcích typu Mikulášské. Velké oblibě se těšila i sada pomůcek, kterou děti rády používají. Pro rodiče je velkou výhodou, že se atletí přímo ve škole, takže odpadá starost s dojížděním dětí za atletikou.
 
---------------------------------------------------------------------
 
Níže se podívejte na fotogalerii, která vám činnost některých AŠP přiblíží. Činnosti "dvojek", AŠP, které začaly polupracovat v roce 2017 se budeme věnovat v samostatném článku.