Název sekce

Představujeme projekt

Český atletický svaz vstupuje v roce 2017 se svým projektem "Atletických přípravek a školek" do svého osmého ročníku. Cílem programu je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu v podobě pravidelných atletických kroužků a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech. Hlavní cílovou skupinou jsou děti ve věku 5 - 11 let. "Přijďte za pár let…,“ tak takovou odpověď od atletických oddílů ještě před časem slýchávali rodiče malých dětí se zájmem o atletiku. Díky projektu Atletika pro děti se dá říci, že všichni ti, kdo o atletiku projeví zájem, si svou přípravku už v klidu najdou.

K plošnějšímu zavedení atletických školek a přípravek pomohl projekt Českého atletického svazu, odstartovaný v květnu roku 2010. Okamžitě se setkal s obrovským zájmem rodičů a jejich dětí.

"Projekt oslovil rodiče předškoláků i školáků, a nabídl jim prostřednictvím klubů a oddílů novou „službu“ v podobě pravidelných atletických kroužků,“ vysvětluje Libor Varhaník, předseda ČAS. Nejmenším dětem se totiž v minulosti v atletice nevěnovala žádná systematická péče. Ambicí ČAS je proto nabízet v jeho klubech novou celoroční aktivitu pro nejmenší, která by zároveň mohla oddílům generovat další finanční prostředky.

Rádi bychom zdůraznili, že nejde o to, aby se z takto malých dětí stávali „profesionálové“. Naopak – služba je určena rodičům, kteří hledají pro své děti kroužek zaměřený na všestrannou pohybovou aktivitu. Dnešní nabídka pro nejmenší je pestrá - od plavání, tenisu, fotbalu až po keramiku či zpěv. Atletika je však v něčem „jiná“. V začátcích nenutí děti ke specializaci, a proto by měla umět těžit ze své nesporné výhody – všestrannosti. Běh, skok, hod, to jsou pohybové aktivity,  které jsou základem nejen pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale i v jiných sportech. „Zavedením školek získáme budoucí atletické nadšence. Ať už u atletiky zůstanou nebo se jí budou věnovat pouze rekreačně, my jim ukážeme přirozenou cestu ke sportu. A tím doufám i předejdeme tomu, aby se jejich další kroky v pozdějším problematickém věku neubíraly špatným směrem,“ upřesňuje Varhaník.

Projekt podporují významné atletické osobnosti. Hlavní patronkou  je oštěpařka Barbora Špotáková, sportování nejmenších nadchlo ale třeba i Jana Železného nebo  Tomáše Dvořáka. Soutěže, které projekt pro děti ze svých oddílů pořádá pak probíhají pod patronací dalších českých reprezentantů a právě jejich příklad děti velmi motivuje.

V rámci projektu Atletika pro děti Český atletický svaz realizuje i školení a semináře určené pro trenéry přípravek. Připravili jsme také příručky, které radí trenérům, jak formou zábavných her zasvětit své svěřence do základů atletických disciplín. Zároveň poskytujeme nezbytnou materiální podporu, která zahrnuje náčiní přizpůsobené malým dětem, metodické brožury a popř. i odměny pro vítěze soutěží.

Atletické školky slaví po pár letech od svého vzniku v oddílech obrovský úspěch. ČAS podporuje atletické školky a přípravky dlouhodobě a plošně po celé České republice. „Český atletický svaz a oddíly v něm sdružené by měly vytvářet takové podmínky, aby poptávce rodičů šly naproti. Taková cesta může být úspěšná, když bude dlouhodobá, když bude metodika přizpůsobena těm nejmenším a především – bude-li se o ní vědět,“ doplňuje Libor Varhaník.

Jednou z možností propagace pro školky a přípravky a zároveň službou pro rodiče a děti jsou tyto webové stránky Českého atletického svazu  www.atletikaprodeti.cz. Veřejnosti se náš projekt prezentuje i na akcích určených pro mateřské školky a školy a dále na veřejných akcích, které bývají doprovodným programem českých národních šampionátů. Každoročně pak sezonu ukončujeme na kladenském Sletišti, kam s námi ukončení dalšího úspěšného ročníku přijíždějí oslavit známé sportovní tváře.

Poznámka: Upozorňujeme, že veškerá grafika projektu a texty z této webové stránky mohou být dále publikovány POUZE ve vztahu s projekty Atletika pro děti, Atletika pro děti do škol a Atletika pro radost. Publikování pro vlastní komerční využití není přípustné.